Aanmelden

Inschrijven op onze school

Je kind aanmelden op de Cornelis Vrijschool

Een basisschool kiezen doe je niet zomaar. Tenslotte wil je zeker weten dat je kind de komende acht jaar in goede handen is. Het is belangrijk dat een school zowel voor jou als voor je kind een plek is waar jullie je thuis voelen. Je bent daarom van harte welkom op een van onze informatieochtenden in ons prachtig nieuwe schoolgebouw! 

Komend schooljaar hebben we de volgende informatieochtenden:

 • Woensdag          8 september 2021           Engels
 • Maandag             13 september 2021        Engels
 • Woensdag          22 september 2021
 • Maandag            27 september 2021         Engels
 • Woensdag          13 oktober 2021
 • Maandag            15 november 2021
 • Woensdag          12 januari 2022                 Engels
 • Maandag            14 februari 2022               Nederlands
 • Woensdag          16 maart 2022                  Nederlands
 • Maandag            11 april 2022                      Nederlands
 • Woensdag          18 mei 2022                       Engels
 • Maandag            13 juni 2022                        Engels
 • Woensdag          6 juli 2022                           Nederlands

Je bent dan om 09.00 uur van harte welkom in de personeelskamer op de 1e verdieping in de vd Veldestraat 3.  Je wordt ontvangen door onze adjunct-directeur Kim Verbeek of onze directeur Emmy Lugthart en hoort meer over onze onderwijsvisie, de school en de dagelijkse gang van zaken. Graag van te voren aanmelden via: administratie@cornelisvrij.nl

Aanmelden

Er geldt een algemeen stedelijk toelatingsbeleid voor vrijwel alle Amsterdamse basisscholen. Ons toelatingsbeleid is echter niet gelijk aan het stedelijke toelatingsbeleid en vereist een apart inschrijfformulier.

Download hier het aanmeldformulier

De aanmeldingsprocedure
Voor schooljaar 22-23 is de aanmelding vanaf nu mogelijk. Eind september 2021 moeten de aanmeldingen binnen zijn en worden de kinderen geplaatst. Het gaat om kinderen die geboren zijn tussen 1 juni 2018 en 31 mei 2019.

Voor vragen kun je contact opnemen met Yvonne Schellekens, administratie, via administratie@cornelisvrij.nl

 • Druk het aanmeldformulier af, vul het in en voorzie het van een datum en handtekening.
 • Je kunt het formulier (a) per mail opsturen naar info@cornelisvrij.nl of op (b) een maandag of donderdag persoonlijk langsbrengen bij de Cornelis Vrijschool (niet tijdens vakanties). Op welke dag je langskomt heeft geen invloed op de toelatingskans van je kind.
 • Let op: burgerservicenummer (BSN), geboortedatum en exact woonadres van je kind zijn essentieel voor een correcte verwerking van de aanmelding. Zorg dat deze gegevens kloppen.

Ons toelatingsbeleid past de volgende voorrangscriteria toe:
1) Een kind met een oudere broer/zus op de Cornelis Vrijschool op het moment van aanmelding krijgt een plaatsgarantie;
2) Overige beschikbare plaatsen worden vergeven op volgorde van kortste rechtstreekse afstand tussen het woonadres van het kind en de Cornelis Vrijschool.

Waar vind ik het burgerservicenummer (BSN) van mijn kind?

 • Op het eigen paspoort of eigen identiteitskaart van het kind;
 • Op de brief van de gemeente die je ontving bij de geboorteaangifte;
 • Op een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA);
 • Op je zorgpas.

Kinderen geboren tussen welke datums worden in de eerstvolgende toelatingsperiode behandeld?

 • Kinderen geboren tussen 1 juni 2018 en 31 mei 2019.

Hoe wordt de afstand tot school berekend?

 • Voor zowel adresgegevens als afstandsberekeningen maken wij gebruik van de loopafstand op google maps.

Wat zijn de regels rondom een oudere broer/zus op de Cornelis Vrijschool?

 • Ook halfbroers en halfzussen vallen onder de definitie van broer/zus;
 • De oudere broer/zus moet op de Cornelis Vrijschool zitten op het moment dat uw kind aangemeld wordt.

Waarom moet ik mij bereid verklaren tot betaling van de vrijwillige ouderbijdrage?
De financiering die wij van de Rijksoverheid en de lokale overheid krijgen is niet voldoende om de doelstellingen van de Cornelis Vrijschool te kunnen realiseren. Daarom vragen wij een ouderbijdrage. De bijdrage wordt in het bijzonder besteed aan de inzet van extra leerkrachten en vakleerkrachten voor de creatieve vakken en het bewegingsonderwijs. Dit alles kunnen wij alleen financieren met de ouderbijdrage ➡️.

Ik heb per ongeluk verkeerde gegevens ingediend bij onze aanmelding, of er is intussen iets veranderd in onze gegevens. Hoe kan ik dat corrigeren?

 • Dien het formulier a.u.b. nog een keer in. Mits op tijd ingediend, zullen wij de laatste aanmelding van je kind als officieel beschouwen.

Hoe wijkt het toelatingsbeleid van de Cornelis Vrijschool af van het stedelijke toelatingsbeleid?

Ons toelatingsbeleid vereist het indienen van een apart aanmeldingsformulier en past de volgende voorrangscriteria toe:

 1. Een kind met een oudere broer/zus op de Cornelis Vrijschool op het moment van aanmelding krijgt een plaatsgarantie;
 2. Een evenwichtige verdeling jongens / meisjes in de groep;
 3. Overige beschikbare plaatsen worden vergeven op volgorde van kortste rechtstreekse afstand tussen het woonadres van het kind en de Cornelis Vrijschool.

Voor uitleg van de voorrangscriteria van het stedelijke toelatingsbeleid, zie a.u.b. hier.