Hoofd, hart & handen

Cornelis Vrij, oprichter van onze school,  propageerde de stelregel: ‘Werk met hoofd, hart en handen’.

Dit uitgangspunt onderschrijven wij nog steeds en we geven daar in de dagelijkse onderwijspraktijk concreet handen en voeten aan. Op die manier streven we naar een veilige, respectvolle en uitdagende leergemeenschap.

De school geeft goed onderwijs met speciale aandacht voor beeldende, lichamelijke en muzikale vorming. Het onderwijs wordt in jaargroepen gegeven. Binnen die jaargroepen vindt een substantieel deel van de lessen plaats in kleinere (halve) groepen. Dit is mogelijk door het inzetten van vakleerkrachten en extra leerkrachten (co-teachers). De school beschikt over een gymzaal, een ICT-lokaal, een werklokaal, een lokaal voor handvaardigheid en tekenen, een bibliotheek, een extra lokaal voor lessen in kleine groepen en een ruimte voor remedial teaching en interne begeleiding.

De school wil een veilig, menswaardig ‘tweede milieu’ bieden als aanvulling op het ‘eerste milieu’ van het gezin. Met name op die momenten wanneer wij werken aan de sociale cohesie van onze schoolgemeenschap speelt het uitgangspunt van ‘hoofd, hart & handen’ een belangrijke rol. We weten allemaal hoe het hoort (hoofd), heb hart voor jezelf maar ook voor de ander (hart), en durf op te komen voor jezelf en voor de ander en laat dit maar zien in de praktijk (handen).