Stichting Vrienden van de Cornelis Vrij School

Draag ook bij aan de vernieuwde Cornelis Vrij!

Steun de vernieuwbouw van onze basisschool

De Cornelis Vrijschool heeft in het schooljaar 2020/2021 een grote transformatie ondergaan. Door slimme aanpassingen is de school in een jaar tijd omgetoverd tot een sfeervol, groen, duurzaam en efficiënt gebouw. Een aantrekkelijke school is belangrijk voor kinderen, ouders en leerkrachten. De verbouwing van het gebouw is volledig gefinancierd door gemeente en overheid, maar voor de inrichting hebben we nog financiële hulp nodig.

Met jullie steun kunnen we de lokalen inrichten met nieuw meubilair en tentoonstellingskasten realiseren om de kunstwerken van de kinderen een prominente plek te geven. Daarnaast hopen we in de geest van Cornelis Vrij een groen dak te realiseren met bijen. Met nieuwe meubels, een groene inrichting en goede theaterfaciliteiten in de gymzaal doen we recht aan het leren met hoofd, hart en handen en zijn alle klassen en extra lokalen weer klaar voor de toekomst. Al deze extra wensen moet de school echter zelf betalen.

Wil je ons helpen om deze prachtige ambities te realiseren? Elke bijdrage is welkom!

Er zijn 6 geefdoelen waarvoor jouw gift van grote waarde is.


1. Nieuwe tafels en stoelen

Nieuw schoolmeubilair voor alle leerlingen zorgt voor een frisse start. In de gewenste inrichting zijn alle tafels even hoog. De stoelen hebben een voetenplank, leverbaar in diverse hoogtes, waardoor elke leerling goed kan zitten aan deze tafel. ‘Op gelijke hoogte werken’ geeft overzicht in de klas en hiermee wordt rust gecreëerd. Een set van een tafel en stoel kost samen € 294,-. Foto: voorbeeldopstelling voor de kleutergroepen. (c) Schilte bv.

Streefbedrag:  € 113.000
Al gedoneerd: € 92.539
Nog open op 14-09-2021: € 20.461
Ja, ik geef graag voor nieuwe tafels en stoelen voor de kinderen

2. Tentoonstellingskasten

Met de gewenste tentoonstellingskasten in duurzaam en mooi hout kunnen leerlingen hun lokaal en school helemaal eigen maken. Dit is hun plek. In de kasten, die in de hele school terugkomen, kunnen de door de leerlingen gemaakte BEVO-werkstukken, maar ook muziekinstrumenten en archiefstukken tentoongesteld worden. Beeld: HofmanDujardin

Streefbedrag:  € 20.000
Al gedoneerd: € 230,00
Nog open op 14-09-2021: € 19.770
Ja, ik geef graag voor meer plek voor kunst in de school

3. Theatergymzaal

De gymzaal is een multifunctionele zaal. Een diverse collectie uitdagende toestellen biedt alle ruimte voor de gymlessen, maar de zaal wordt ook gebruikt als theaterzaal voor de kerstvoorstellingen, de eindmusical en andere toneeluitvoeringen. Jouw donatie maakt de aanschaf mogelijk van een truss met lampen, een gordijn en een geluidsinstallatie voor de theateropstelling.

✅ Streefbedrag is behaald!

4. Een groene speel- en leeromgeving

Een gevarieerd groen en stimulerend schoolplein als oase in de versteende stadsomgeving daagt uit tot bewegen en creatief spelen. Als vaste onderdelen is ruimte voor voetbal en sport, speeltoestellen, een klim- en klautercircuit, een zandbak en mogelijk een buitenlokaal, omgeven door planten en bomen. Met bijvoorbeeld moestuinbakken, een vijvertje, vogelhuisjes, insectenhotel en regenwateropvang op het schoolplein kunnen kinderen leren in de buitenlucht.

Ook in de lokalen komen planten, dit bevordert concentratie, sociaal gedrag en leerprestaties. Voor de vakken natuur, wetenschap & techniek en aardrijkskunde en voor expressievakken zoals muziek en bevo willen we het plein en het buitenlokaal benutten. Aandacht voor het klimaat, weer en seizoenen of bijvoorbeeld duurzaamheid, afval en energie kan ook uitstekend buiten. Het doel is dat kinderen vaker en langer buiten actief zijn, zonder dat het ten koste gaat van onderwijstijd. Met jouw donatie vergroenen we het schoolplein en de lokalen. Beeld: HofmanDujardin

✅ Streefbedrag is behaald!

5. Bijen op het dak

Cornelis Vrij, en later zijn opvolger en broer Maarten Vrij, gaven in hun onderwijsvisie veel aandacht aan natuur. Zo hield Maarten Vrij bijen op het dak van onze basisschool. Met jouw bijdrage kunnen we de bijen weer terugbrengen naar het dak en kan dit een plek worden voor natuureducatie en duurzaamheid. Foto: directeur Maarten Vrij geeft les bij de bijen, 1937-1938. 

✅ Streefbedrag is behaald! 

6. Algemene giften

Wil je geen keuze maken maar een algemene donatie doen, dan is een algemene gift ook heel welkom. Er is geen minimumbedrag of gewenst bedrag: iedere bijdrage aan onze school wordt enorm gewaardeerd! Het vriendenbestuur kan jouw bijdrage dan daar inzetten waar het het hardst nodig is. Overweeg je het doen van een grotere gift, of wil je overleggen over maatwerk, periodiek schenken of heb je een vraag of idee, kijk dan hieronder voor de contactgegevens. Beeld: HofmanDujardin

Al gedoneerd: € 1275,00
Ja, ik doe graag een algemene gift 

Zo kun je doneren | Contact

Je kunt een bedrag overmaken via de betaalknoppen hierboven, maar ook direct naar het rekeningnummer van de Stichting Vrienden van de Cornelis Vrij School,
NL35 ABNA 0627 8228 27 t.n.v. Vrienden van de Cornelis Vrij School o.v.v. het gekozen geefdoel.

Wil je meer weten over het doen van een grotere gift of periodiek schenken, neem dan contact op met Wilmer Smeenk via wilmer@cornelisvrij.nl. Je kunt ook bellen naar Joseline de Koning, op 06-24642597.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Cornelis Vrij School bestaat uit de volgende leden

  • Imke van den Heuvel – Voorzitter
  • Evert Baart – Penningmeester
  • Annemieke Gerritsen – Secretaris
  • Joseline de Koning – Lid acquisitie

Namens het vriendenbestuur, het algemeen bestuur en het team van de Cornelis Vrijschool veel dank voor jullie bijdragen! Op naar een mooie start van het nieuwe schooljaar in ons prachtige nieuwe gebouw!

Over de Stichting Vrienden van de Cornelis Vrij School.

De Stichting Vrienden van de Cornelis Vrij School heeft als doel het in financiële zin dan wel in natura ondersteunen van alle doelen van de Stichting Nieuwe Schoolvereniging; hiermee worden extra inkomsten verworven waarmee de school bijzondere projecten kan financieren. De Stichting Vrienden bezit de ANBI-status, Algemeen Nut Beogende Instellingen, waardoor het doen van schenkingen fiscaal aantrekkelijk kan zijn. De extra inkomsten worden gegenereerd door schenkingen, donaties, fondsenwerving en sponsoractiviteiten.

Het rekeningnummer van de Stichting Vrienden van Cornelis Vrij  School is NL35 ABNA 0627 8228 27 t.n.v. Vrienden van de Cornelis Vrij School.

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de verrichte werkzaamheden. Door bestuursleden gemaakte onkosten worden aan hen vergoed.

De balans en staat van baten en lasten van de stichting Vrienden van de Cornelis Vrijschool

ANBI-status

De Stichting Vrienden van de Cornelis Vrijschool heeft een ANBI-status onder nummer RSIN 805.296.943. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een organisatie kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minimaal 90% inzet voor het algemeen nut, in dit geval onze school. Een schenking aan de stichting helpt de Cornelis Vrijschool en en kan door de ANBI-status belastingvoordelen opleveren voor de schenker. Klik op deze link voor informatie over dit belastingvoordeel.