De schoolgids

Informatie over ons onderwijs voor schooljaar 2020-2021

De schoolgids is een belangrijk naslagwerk voor ouders en opvoeders van onze leerlingen, maar ook van belang voor ouders en opvoeders die zich op dit moment oriënteren op de beste basisschool voor hun kind. Onze schoolgids bevat informatie over onze basisschool en ons onderwijs. Er staat in waar wij als school voor staan, wat onze plannen zijn voor het komende jaar en hoe we deze plannen willen uitvoeren. Deze schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad (MR) van de school. Naast deze schoolgids is de jaarkalender een belangrijke bron van informatie. Deze vindt u achterin de gids en op de pagina ‘schooltijden en vakanties‘ op de site.