Het team

Op de Cornelis Vrijschool werkt een enthousiast schoolteam

Het team bestaat uit leerkrachten en vakdocenten, en daarnaast een conciërge, administratief medewerker, intern begeleider en directie. Er zijn ongeveer twintig leerkrachten, inclusief de vakleerkrachten voor muziek, beeldende vorming en gymnastiek. Regelmatig volgt het team bijscholingscursussen. Taken die niet direct te maken hebben met het onderwijs, zoals het onderhoud van het gebouw, zijn in handen van werkgroepen (met ouders of teamleden) of commissies (met ouders en eventueel teamleden).

De leerkrachten vergaderen volgens een vaste kalender, plenair of in bouwbijeenkomsten: kleuterbouw, onderbouw groep 1 t/m 4, bovenbouw groep 5 t/m 8.

Directie en team zijn in dienst van de Stichting Nieuwe Schoolvereniging. Het bestuur van deze stichting vormt het bevoegd gezag.

Het team voor 2021-2022 is als volgt ingedeeld:

Groep 1/2 A
 • Maandag t/m donderdag: Vitalie Goubitz
 • Vrijdag: Eva Anbeek
Groep 1/2 B
 • Dinsdag, om de week woensdag, donderdag en vrijdag: Gijsje Duijvelshoff
 • Maandag en om de week woensdag: Nynke van Halsema
Groep 1/2 C
 • Maandag t/m donderdag: Emmie Kaas
 • Vrijdag: Nynke van Halsema
Groep 3
 • Maandag t/m vrijdag: Willeke Roseboom
 • Co-teacher: Daniëlle Nieuwenhuijs (maandag- en dinsdagochtend)
Groep 4
 • Maandag t/m vrijdag: Leen Jonker
 • Co-teacher/zijinstroomleerkracht: Joel Rijneveld  (dinsdag, donderdag, vrijdag)
Groep 5
 • Maandag, dinsdag, woensdag: Leslie van Luijk
 • Donderdag, vrijdag: Esther Haak
 • Co-teacher: Leslie van Luijk (vrijdagochtend)
Groep 6
 • Dinsdag t/m vrijdag: Ranhgyll Barnaart
 • Maandag: Françoise Hagen
 • Co-teacher: Françoise Hagen (donderdag)
Groep 7
 • Maandag t/m vrijdag: Isabel Dröge
 • Co-teacher: Daniëlle Nieuwenhuijs
Groep 8
 • Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag: Guido Last
 • Woensdag: Miriam Fris
 • Co-teacher: Miriam Fris (dinsdagochtend)
Administratie
Maandag en donderdag: Yvonne Schellekens
Conciërge
Maandag t/m vrijdag: Iftegaar Arjun
Directie: 
Maandag t/m donderdag: Emmy Lugthart
Adjunct-directeur:
Maandag en vrijdag: Kim Verbeek
Interne Begeleiding
Dinsdag en woensdag:  Kim Verbeek
Donderdagochtend: Miriam Fris
Muziek
Groep 1-2: Aimée Leijs (Muziekschool)
Groep 3 t/m 8: Saskia Gal
BeVo
Eline Bos (maandag t/m woensdag)
Anna Zwartjes (donderdag en vrijdag)
Gymnastiek
Mario Blom (maandag, woensdag, donderdag)
Saskia Gal (dinsdag en vrijdag)
Begaafdenspecialisten
Groep 2,3: Gijsje Duijvelshoff
Groep 3,4: Willeke Roseboom
Groep 5,6: Daniëlle Nieuwenhuijs
Groep 7,8: Miriam Fris