Ziekmelden en verlof

Ziekmelden en verlof aanvragen voor afwezigheid tijdens schooltijd.

Ziekmelden
Als uw kind ziek is kunt u dit voor 8.45 uur aan school doorgeven:

  • Telefonisch op telefoonnummer 020-662 37 54, of
  • Via een briefje dat een broertje of zusje meebrengt, of
  • Mondeling bij de leerkracht.

Buitengewoon verlof
De leerplichtwet geeft de directie van de school de bevoegdheid om extra verlof aan leerlingen te verlenen wegens gewichtige omstandigheden. Een schriftelijke toelichting van de ouders is daarbij een vereiste. Ouders kunnen door middel van een formulier, te vinden in een folderrek bij de ingang of digitaal bij de directeur, een aanvraag bij de directie indienen. Dien dit verzoek minimaal 3 weken vantevoren in. U heeft de keuze uit twee formulieren, ieder met een eigen doelstelling.

Voor meer informatie over de richtlijnen en bezwaarschriftprocedure bij een aanvraag extra verlof, zie a.u.b. www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/leerplicht/vakantie-extra/.  Raadpleeg de schoolgids voor meer informatie over buitengewoon verlof.