De AVG – ook voor ons belangrijk

- Nieuws

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden, een aanscherping van de wetgeving over de bescherming van privacygevoelige gegevens.

Persoonsgegevens en de AVG

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden, een aanscherping van de wetgeving over de bescherming van privacygevoelige gegevens. Op de Cornelis Vrijschool wordt op de volgende manier omgegaan met de persoonlijke gegevens van de leerlingen:

We maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, of, indien nodig, voor de organisatie. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op school) of van andere organisaties die van belang zijn voor het geven van onderwijs. Daarnaast registreren leerkrachten gegevens van onze leerlingen, zoals cijfers en vorderingen. Bijzondere persoonsgegevens worden geregistreerd als dat nodig is voor een veilige begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan medicatie, allergieën of een medische diagnose) en informatie over psychische welbevinden.

De leerlinggegevens, vorderingen en afspraken van de leerlingen worden vastgelegd in ons leerling volg- en administratiesysteem ParnasSys en LOVS van Cito. Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot de gegevens is beperkt door middel van persoonlijke accounts voor de direct betrokken medewerkers van onze school (eigen leerkracht, directie, intern begeleider en administratie). We hebben geen papieren leerlingdossier.

Tijdens de lessen maken we gebruik van digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met leerlinggegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als hij/ zij inlogt. Elke leverancier moet voldoen aan de wetgeving. Om leerlingen eenvoudiger toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school maken we op de Cornelis Vrijschool gebruik van Basispoort. Deze software maakt het geven van onderwijs op maat via gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Het maken van een online toets is alleen mogelijk als de leerkracht weet welke leerling de antwoorden heeft ingevoerd. Basispoort maakt gebruik van de volgende set met gegevens: een identificatienummer van Basispoort, voor-en achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, leerlingkey, groepskey, groepsnaam, jaargroep, geslacht en het identificatienummer van de school. Via basispoort worden er dus geen leer- of toetsresultaten opgeslagen of uitgewisseld. Basispoort geeft op haar eigen website informatie hierover:http://info.basispoort.nl/privacy. Er zijn verscheidene apps, die leermogelijkheden bieden. Daar wordt alleen anoniem ingelogd, dus zonder persoonsgegevens.

We hanteren een protocol digitale media waarin beschreven wordt wat leerlingen en personeel wel of niet online kunnen doen. We besteden in ons lesprogramma aandacht aan mediagebruik door kinderen, zoals wat je wel/ niet deelt op internet/ social media. We willen daarbij de leerlingen bewust maken van zorgvuldig gebruik van de gegevens.

Uitwisseling van gegevens is wettelijk vastgelegd. Hierin staat duidelijk omschreven welke gegevens bijvoorbeeld de leerplichtambtenaar op mag vragen of het Ministerie van Onderwijs, en welke informatie wij moeten/ mogen geven.

Het leerlingdossier wordt nadat de leerling de school heeft verlaten nog twee jaar bewaard. Daarna wordt het leerlingdossier verwijderd, behalve de NAW gegevens, gegevens over verzuim/afwezigheid en gegevens over in- en uitschrijving. Deze moeten we vijf jaar bewaren en worden daarna verwijderd. Als een leerling naar het speciaal onderwijs wordt doorverwezen geldt een bewaartermijn van 3 jaar.

meer nieuws

Vakantiedagen schooljaar 2019-2020

Het vakantierooster voor schooljaar 2019-2020 is bekend. Vanaf komend schooljaar zijn niet meer alle vrijdagen voor een vakantie vrij en enkele studiedagen zijn geplakt aan andere vrije dagen. Hou hier rekening mee in je vakantieplannen.

Verloren en gevonden?

Gymspullen kwijt? Vest vergeten? Kijk dan in de gang bij de hoofdingang, de wasmand bij de kleedkamers (eerste etage) of op de tussenetage in het trappenhuis aan de Jan Luijkenzijde.

12 juli eerste vakantiedag!

Donderdag 11 juli is de laatste schooldag voor de vakantie, zoals aangegeven in de kalender, die aan het begin van het schooljaar op papier is uitgedeeld.

11 juni studiedag

Wij hebben een extra studiedag gepland op dinsdag 11 juni. Dat is de dinsdag na het Pinksterweekend. Die dag hebben de kinderen geen school.  

15 maart – Landelijke stakingsdag

Op vrijdag 15 maart in het onderwijs gestaakt. Dit keer leggen alle onderwijssectoren het werk neer. Ook wij sluiten ons aan bij de staking. Dit betekent dat er vrijdag 15 maart geen school is.

Ontwerpen voor een schonere wereld

Bij Bevo zijn de kinderen van Groep 5 t/m 8 inmiddels klaar met het schetsen van hun ideeën om de plasticsoep tegen te gaan. Alle groepjes hebben met veel enthousiasme aan dit project gewerkt. De lessen

Kinderboekenweek

Volgende week start de jaarlijkse Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema ‘Vriendschap‘. We beginnen de Kinderboekenweek op donderdag 4 oktober met een gezamenlijke opening op de speelplaats.

20 september Rijksmuseumtuinen – ouders gevraagd

Donderdag 20 september gaan we met de kleuters naar de Rijksmuseumtuinen, van 9 tot 10 uur in de ochtend. We bekijken daar de beelden van Chillida. Voor de begeleiding zoeken we 6 ouders per klas.