Schoolsluiting

- Nieuws

Een bericht vanuit het bestuur met betrekking tot de sluiting van de school in verband met het Coronavirus.

Zondag 15 maart 2020

Beste ouders,

Vandaag hebben de Amsterdamse schoolbesturen overleg gevoerd over het al dan niet sluiten van de scholen. Tegelijkertijd werd in Den Haag overleg gevoerd tussen ministers Bruno Bruins, Arie Slob, RIVM en de Federatie van Medisch specialisten.

Uitkomst van het overleg tussen de schoolbesturen is dat de Amsterdamse scholen in ieder geval drie weken dicht gaan. Deze maatregel gaat morgen, 16 maart in. Het kabinet heeft zojuist ook besloten dat alle scholen in Nederland voorlopig dicht gaan. Dit houdt in dat er vanaf morgen geen les meer wordt gegeven in het schoolgebouw.

De komende dagen zullen directie, team en het bestuur pogen om invulling te geven aan het geven van thuisonderwijs en de eventuele opvang van leerlingen van ouders die in maatschappelijke virale sectoren of beroepen werken. Als iemand van jullie in zo’n sector werkt en behoefte heeft aan opvang vragen wij jullie dit bij de directie te melden.

Over de verdere invulling zullen we jullie zo snel mogelijk informeren.

Het bestuur, directie en team wenst iedereen sterkte met deze vervelende situatie.

Namens het bestuur van de Cornelis Vrij School,
Evert Baart, voorzitter

meer nieuws

Verloren en gevonden?

Gymspullen kwijt? Vest vergeten? De mand met gevonden voorwerpen bevindt zich aan de Pieter de Hoochstraat 78 links achter de klapdeuren op de begane grond.

aangepast coronaprotocol m.i.v. 25 september

Aangezien de besmettingen in het land en specifiek ook in Amsterdam toenemen en de maatregelen aangepast zijn is het corona protocol basisonderwijs door de sectororganisaties aangepast.

Aanmelden en informatieochtenden

Aanmelding en inschrijving nieuwe leerlingen  Aanmelden voor schooljaar 2021-2022 is nu mogelijk. De aanmelding moet voor eind september 2020 binnen zijn. Het gaat om kinderen die geboren zijn tussen 1 juni 2017 en 31 mei 2018.

Verhuizen en verbouwen

Vanwege de ingrijpende verbouwing van ons schoolgebouw aan de Van de Veldestraat zijn wij tot ca. mei 2021 te vinden aan de Pieter de Hoochstraat 78-80. Volg hier het nieuws van de bouwplaats.

Lesinstructies en ophaalschema 17 maart

Voor de kinderen in de groepen 3 t/m 8 kunnen alle materialen (boeken, schriften en chromebook, indien nodig) morgenochtend opgehaald worden. Kleuters ontvangen alles digitaal. Lees verder voor het OPHAALSCHEMA en LESINSTRUCTIES.

Schoolsluiting

Een bericht vanuit het bestuur met betrekking tot de sluiting van de school in verband met het Coronavirus. Zondag 15 maart 2020 Beste ouders, Vandaag hebben de Amsterdamse schoolbesturen overleg gevoerd over het al dan

Feestelijk weerzien

Op 18 januari 2020 organiseren we voor een oud-leerlingen een feestelijk weerzien.