Leren met
hoofd, hart
en handen.

Op zoek naar een
nieuwe school voor
uw kind?

De Cornelis Vrijschool is een algemeen bijzondere buurtschool in Amsterdam Oud-Zuid met ongeveer 250 leerlingen. “Bijzonder” in de zin dat de school wordt bestuurd door ouders en “algemeen” in de zin dat de school niet confessioneel is maar neutraal: we gaan uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen.

Nieuws

Vakantiedagen schooljaar 2019-2020

Het vakantierooster voor schooljaar 2019-2020 is bekend. Vanaf komend schooljaar zijn niet meer alle vrijdagen voor een vakantie vrij en enkele studiedagen zijn geplakt aan andere vrije dagen. Hou hier rekening mee in je vakantieplannen.

Verloren en gevonden?

Gymspullen kwijt? Vest vergeten? Kijk dan in de gang bij de hoofdingang, de wasmand bij de kleedkamers (eerste etage) of op de tussenetage in het trappenhuis aan de Jan Luijkenzijde.

Kalender Oktober

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
woensdag 20 november 2019
1
dinsdag 01 oktober 2019
2
woensdag 02 oktober 2019
3
donderdag 03 oktober 2019
4
vrijdag 04 oktober 2019
5
zaterdag 05 oktober 2019
6
zondag 06 oktober 2019
7
maandag 07 oktober 2019
8
dinsdag 08 oktober 2019
9
woensdag 09 oktober 2019
10
donderdag 10 oktober 2019
11
vrijdag 11 oktober 2019
12
zaterdag 12 oktober 2019
13
zondag 13 oktober 2019
14
maandag 14 oktober 2019
15
dinsdag 15 oktober 2019
16
woensdag 16 oktober 2019
17
donderdag 17 oktober 2019
18
vrijdag 18 oktober 2019
19
zaterdag 19 oktober 2019
20
zondag 20 oktober 2019
21
maandag 21 oktober 2019
22
dinsdag 22 oktober 2019
23
woensdag 23 oktober 2019
24
donderdag 24 oktober 2019
25
vrijdag 25 oktober 2019
26
zaterdag 26 oktober 2019
27
zondag 27 oktober 2019
28
maandag 28 oktober 2019
Studiedag, geen school
29
dinsdag 29 oktober 2019
30
woensdag 30 oktober 2019
31
donderdag 31 oktober 2019
woensdag 20 november 2019
woensdag 20 november 2019
woensdag 20 november 2019

Door het accent te leggen op het leren als uitdaging, stimuleren we de nieuwsgierigheid en motivatie van de kinderen. Een goed uitgangspunt voor succes in het voortgezet onderwijs!

Pedagogische
uitgangspunten en doelen.

Een zo evenwichtig mogelijke begeleiding van de motorische, sociale, creatieve en emotionele ontwikkeling, vrijheid en verantwoordelijkheid voor de kinderen.

onze onderwijsvisie