Leren met
hoofd, hart
en handen.

Op zoek naar een
nieuwe school voor
uw kind?

Let op: Vanwege de ingrijpende verbouwing van ons schoolgebouw aan de Van de Veldestraat, zijn wij vanaf 26 februari 2020 tot ca. mei 2021 gehuisvest aan de Pieter de Hoochstraat 78-80.

De Cornelis Vrijschool is een algemeen bijzondere buurtschool in Amsterdam Oud-Zuid met ongeveer 250 leerlingen. “Bijzonder” in de zin dat de school wordt bestuurd door ouders en “algemeen” in de zin dat de school niet confessioneel is maar neutraal: we gaan uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen.

Nieuws

Lesinstructies en ophaalschema 17 maart

Voor de kinderen in de groepen 3 t/m 8 kunnen alle materialen (boeken, schriften en chromebook, indien nodig) morgenochtend opgehaald worden. Kleuters ontvangen alles digitaal. Lees verder voor het OPHAALSCHEMA en LESINSTRUCTIES.

Schoolsluiting

Een bericht vanuit het bestuur met betrekking tot de sluiting van de school in verband met het Coronavirus.

Verhuizen en verbouwen

2020 staat voor een groot deel in het teken van verhuizen en verbouwen. Inmiddels hebben we onze draai gevonden in het tijdelijke gebouw aan de Pieter de Hoochstraat.

Kalender Oktober 2019

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
zondag 31 mei 2020
1
dinsdag 01 oktober 2019
2
woensdag 02 oktober 2019
3
donderdag 03 oktober 2019
4
vrijdag 04 oktober 2019
5
zaterdag 05 oktober 2019
6
zondag 06 oktober 2019
7
maandag 07 oktober 2019
8
dinsdag 08 oktober 2019
9
woensdag 09 oktober 2019
10
donderdag 10 oktober 2019
11
vrijdag 11 oktober 2019
12
zaterdag 12 oktober 2019
13
zondag 13 oktober 2019
14
maandag 14 oktober 2019
15
dinsdag 15 oktober 2019
16
woensdag 16 oktober 2019
17
donderdag 17 oktober 2019
18
vrijdag 18 oktober 2019
19
zaterdag 19 oktober 2019
20
zondag 20 oktober 2019
21
maandag 21 oktober 2019
22
dinsdag 22 oktober 2019
23
woensdag 23 oktober 2019
24
donderdag 24 oktober 2019
25
vrijdag 25 oktober 2019
26
zaterdag 26 oktober 2019
27
zondag 27 oktober 2019
28
maandag 28 oktober 2019
Studiedag, geen school
29
dinsdag 29 oktober 2019
30
woensdag 30 oktober 2019
31
donderdag 31 oktober 2019
zondag 31 mei 2020
zondag 31 mei 2020
zondag 31 mei 2020

Door het accent te leggen op het leren als uitdaging, stimuleren we de nieuwsgierigheid en motivatie van de kinderen. Een goed uitgangspunt voor succes in het voortgezet onderwijs!

Pedagogische
uitgangspunten en doelen.

Een zo evenwichtig mogelijke begeleiding van de motorische, sociale, creatieve en emotionele ontwikkeling, vrijheid en verantwoordelijkheid voor de kinderen.

onze onderwijsvisie