Leren met
hoofd, hart
en handen.

Op zoek naar een
nieuwe school voor
uw kind?

Let op: Vanwege de ingrijpende verbouwing van ons schoolgebouw aan de Van de Veldestraat, zijn wij vanaf 26 februari 2020 tot ca. mei 2021 gehuisvest aan de Pieter de Hoochstraat 78-80.

De Cornelis Vrijschool is een algemeen bijzondere buurtschool in Amsterdam Oud-Zuid met ongeveer 250 leerlingen. “Bijzonder” in de zin dat de school wordt bestuurd door ouders en “algemeen” in de zin dat de school niet confessioneel is maar neutraal: we gaan uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen.

Nieuws

Lesinstructies en ophaalschema 17 maart

Voor de kinderen in de groepen 3 t/m 8 kunnen alle materialen (boeken, schriften en chromebook, indien nodig) morgenochtend opgehaald worden. Kleuters ontvangen alles digitaal. Lees verder voor het OPHAALSCHEMA en LESINSTRUCTIES.

Schoolsluiting

Een bericht vanuit het bestuur met betrekking tot de sluiting van de school in verband met het Coronavirus.

Verhuizen en verbouwen

2020 staat voor een groot deel in het teken van verhuizen en verbouwen. Inmiddels hebben we onze draai gevonden in het tijdelijke gebouw aan de Pieter de Hoochstraat.

Kalender Maart

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
zondag 31 mei 2020
zondag 31 mei 2020
zondag 31 mei 2020
zondag 31 mei 2020
zondag 31 mei 2020
zondag 31 mei 2020
1
zondag 01 maart 2020
2
maandag 02 maart 2020
3
dinsdag 03 maart 2020
4
woensdag 04 maart 2020
5
donderdag 05 maart 2020
6
vrijdag 06 maart 2020
7
zaterdag 07 maart 2020
8
zondag 08 maart 2020
9
maandag 09 maart 2020
10
dinsdag 10 maart 2020
11
woensdag 11 maart 2020
12
donderdag 12 maart 2020
13
vrijdag 13 maart 2020
14
zaterdag 14 maart 2020
15
zondag 15 maart 2020
16
maandag 16 maart 2020
17
dinsdag 17 maart 2020
18
woensdag 18 maart 2020
19
donderdag 19 maart 2020
20
vrijdag 20 maart 2020
21
zaterdag 21 maart 2020
22
zondag 22 maart 2020
23
maandag 23 maart 2020
24
dinsdag 24 maart 2020
25
woensdag 25 maart 2020
26
donderdag 26 maart 2020
27
vrijdag 27 maart 2020
28
zaterdag 28 maart 2020
29
zondag 29 maart 2020
30
maandag 30 maart 2020
31
dinsdag 31 maart 2020
zondag 31 mei 2020
zondag 31 mei 2020
zondag 31 mei 2020
zondag 31 mei 2020
zondag 31 mei 2020

Door het accent te leggen op het leren als uitdaging, stimuleren we de nieuwsgierigheid en motivatie van de kinderen. Een goed uitgangspunt voor succes in het voortgezet onderwijs!

Pedagogische
uitgangspunten en doelen.

Een zo evenwichtig mogelijke begeleiding van de motorische, sociale, creatieve en emotionele ontwikkeling, vrijheid en verantwoordelijkheid voor de kinderen.

onze onderwijsvisie