Leren met
hoofd, hart
en handen.

Op zoek naar een
nieuwe school voor
uw kind?

Let op: Vanwege de ingrijpende verbouwing van ons schoolgebouw aan de Van de Veldestraat, zijn wij vanaf 26 februari 2020 tot ca. mei 2021 gehuisvest aan de Pieter de Hoochstraat 78-80.

De Cornelis Vrijschool is een algemeen bijzondere buurtschool in Amsterdam Oud-Zuid met ongeveer 250 leerlingen. “Bijzonder” in de zin dat de school wordt bestuurd door ouders en “algemeen” in de zin dat de school niet confessioneel is maar neutraal: we gaan uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen.

Nieuws

Lesinstructies en ophaalschema 17 maart

Voor de kinderen in de groepen 3 t/m 8 kunnen alle materialen (boeken, schriften en chromebook, indien nodig) morgenochtend opgehaald worden. Kleuters ontvangen alles digitaal. Lees verder voor het OPHAALSCHEMA en LESINSTRUCTIES.

Schoolsluiting

Een bericht vanuit het bestuur met betrekking tot de sluiting van de school in verband met het Coronavirus.

Verhuizen en verbouwen

2020 staat voor een groot deel in het teken van verhuizen en verbouwen. Inmiddels hebben we onze draai gevonden in het tijdelijke gebouw aan de Pieter de Hoochstraat.

Kalender Mei

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
zondag 31 mei 2020
zondag 31 mei 2020
zondag 31 mei 2020
zondag 31 mei 2020
1
vrijdag 01 mei 2020
2
zaterdag 02 mei 2020
3
zondag 03 mei 2020
4
maandag 04 mei 2020
5
dinsdag 05 mei 2020
6
woensdag 06 mei 2020
7
donderdag 07 mei 2020
8
vrijdag 08 mei 2020
9
zaterdag 09 mei 2020
10
zondag 10 mei 2020
11
maandag 11 mei 2020
12
dinsdag 12 mei 2020
13
woensdag 13 mei 2020
14
donderdag 14 mei 2020
15
vrijdag 15 mei 2020
16
zaterdag 16 mei 2020
17
zondag 17 mei 2020
18
maandag 18 mei 2020
19
dinsdag 19 mei 2020
20
woensdag 20 mei 2020
21
donderdag 21 mei 2020
22
vrijdag 22 mei 2020
23
zaterdag 23 mei 2020
24
zondag 24 mei 2020
25
maandag 25 mei 2020
26
dinsdag 26 mei 2020
27
woensdag 27 mei 2020
28
donderdag 28 mei 2020
29
vrijdag 29 mei 2020
30
zaterdag 30 mei 2020
31
zondag 31 mei 2020

Door het accent te leggen op het leren als uitdaging, stimuleren we de nieuwsgierigheid en motivatie van de kinderen. Een goed uitgangspunt voor succes in het voortgezet onderwijs!

Pedagogische
uitgangspunten en doelen.

Een zo evenwichtig mogelijke begeleiding van de motorische, sociale, creatieve en emotionele ontwikkeling, vrijheid en verantwoordelijkheid voor de kinderen.

onze onderwijsvisie