Bestuursavond

Op woensdag 27 juni wordt de jaarlijkse bestuursavond gehouden. Hierin wordt informatie gegeven over de voortgang omtrent de (ver)nieuwbouw en (de plaats van) de tijdelijke huisvesting.

Plaats: gymzaal
Datum: 27 juni 2018
Aanvang 20.00 uur

Agendapunten:

  1. Opening, terugblik op vorige vergadering
  2. Financiën
    3. Update op speerpunten van het bestuur
    4. Ontwikkelingen rondom (ver)nieuwbouw
  3. 21st Century Skills
  4. Visie op zorg
  5. Rondvraag en sluiting

Aansluitend is er de gelegenheid met elkaar na te praten onder het genot van een drankje en (klein) hapje.

meer nieuws

Verloren en gevonden?

Gymspullen kwijt? Vest vergeten? De mand met gevonden voorwerpen bevindt zich aan de Pieter de Hoochstraat 78 links achter de klapdeuren op de begane grond.

aangepast coronaprotocol m.i.v. 25 september

Aangezien de besmettingen in het land en specifiek ook in Amsterdam toenemen en de maatregelen aangepast zijn is het corona protocol basisonderwijs door de sectororganisaties aangepast.

Aanmelden en informatieochtenden

Aanmelding en inschrijving nieuwe leerlingen  Aanmelden voor schooljaar 2021-2022 is nu mogelijk. De aanmelding moet voor eind september 2020 binnen zijn. Het gaat om kinderen die geboren zijn tussen 1 juni 2017 en 31 mei 2018.

Verhuizen en verbouwen

Vanwege de ingrijpende verbouwing van ons schoolgebouw aan de Van de Veldestraat zijn wij tot ca. mei 2021 te vinden aan de Pieter de Hoochstraat 78-80. Volg hier het nieuws van de bouwplaats.

Lesinstructies en ophaalschema 17 maart

Voor de kinderen in de groepen 3 t/m 8 kunnen alle materialen (boeken, schriften en chromebook, indien nodig) morgenochtend opgehaald worden. Kleuters ontvangen alles digitaal. Lees verder voor het OPHAALSCHEMA en LESINSTRUCTIES.

Schoolsluiting

Een bericht vanuit het bestuur met betrekking tot de sluiting van de school in verband met het Coronavirus.

Feestelijk weerzien

Op 18 januari 2020 organiseren we voor een oud-leerlingen een feestelijk weerzien.