Protocol schorsing en verwijdering

Wanneer er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, heeft de school een protocol schorsing en verwijdering.

Protocol schorsing en verwijdering

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waarbij psychisch en of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht. Ondanks de zeer beperkte mate waarin de Cornelis Vrij School een beroep hoeft te doen op dit protocol, is het goed te weten hoe de school in voorkomende gevallen omgaat met ongewenst gedrag.

Er worden 3 vormen van maatregelen genomen:

  • Time-out
  • Schorsing
  • Verwijdering

De volledige procedure  is te vinden in het document Protocol Schorsing en Verwijdering (PDF) (versie 1 juni 2015). De details van het protocol zijn opgesteld onder regie van de directeur en vastgesteld door het bestuur.