De verbouwing

Lees mee over de vernieuwbouw van de school in 2020-2021 en de tijdelijke huisvesting

OPROEP Verslaglegging door groep 6-8
4 maart 2020

Wij willen graag met een paar kinderen uit de groepen 6 t/m 8 verslag gaan doen van de verbouwing. Zij kunnen wekelijks een kijkje nemen op de bouwplaats en bijvoorbeeld foto’s maken en met een aannemer, architect of andere betrokkenen een interview houden. Voor de kinderen (en ouders) zijn natuurlijk veilige materialen aangeschaft zodat ze met veilige laarzen en bouwhelmen het terrein op mogen. Concreet betekent dat op donderdag om ongeveer 12.30 uur met drie kinderen naar de v.d. Veldestraat om bij het gebouw te kijken, foto’s te maken en eventueel iemand vanuit het bouwteam te interviewen. Daarna moet dit uitgewerkt worden en kijken we hoe we dit kunnen delen met alle betrokkenen. Een groepje ouders zou fijn zijn zodat er gerouleerd kan worden en er niet elke week een beroep op dezelfde mensen gedaan hoeft te worden. Nogmaals de vraag of er mensen zijn die dit samen met ons willen oppakken! Wie daar interesse of leuke ideeën bij heeft kan zich bij Emmy melden.


Nieuws van de bouwplaats
11 maart 2020

De sloop in de v.d. Veldestraat gaat stug door. Er zijn al veel ruimtes die er al niet meer echt herkenbaar uit zien. Intussen worden er ook al nieuwe palen geplaatst.
In de plafonds werden vele lagen islolatiemateriaal gevonden, waaronder… zeewier. Vroeger een heel normaal materiaal om mee te isoleren. Fijn om te weten dat er zo enorm hard gewerkt wordt.


De school is deels ingepakt. Klik op de foto om meer verbouwingsfoto’s te zien (externe pagina). 

Nieuws van de bouwplaats
4 maart 2020

De werkzaamheden in de v.d. Veldestraat zijn in volle gang. De straat is afgezet en op de speelplaats zijn keten geplaatst. Ook is begonnen met het slopen van verschillende ruimtes. Soms best heftig om te zien wat er van je klas over is gebleven. Maar ook heel fijn dat ze in ieder geval vast begonnen zijn! Hierbij een paar foto’s. We zullen proberen om regelmatig verslag te doen van de vorderingen.


De hal met links de kleutertoiletten en rechts de muur van de gymzaal. 

Het kleuterlokaal op de hoek van de Jan Luijkenstraat en de Van de Veldestraat. 

De gymzaal

De verhuizing en verbouwing
10 februari 2020

Op 12 februari 2020 is de laatste schooldag in ons vertrouwde schoolgebouw aan de Van de Veldestraat. Na de voorjaarsvakantie trekken we in ons tijdelijke schoolgebouw. Adres: Pieter de Hoochstraat 78-80. De verbouwing op de Van de Veldestraat zal ook een groot deel van het schooljaar 2020-2021 in beslag nemen. Op deze pagina is te zien hoe het schoolgebouw er na de vernieuwbouw uit zal zien.

Tijdspad voor de leerlingen en ouders

  • 12 feb 2020 laatste schooldag in aan de Van de Veldestraat 
  • 13-25 feb studiedagen en voorjaarsvakantie
  • 26 februari 2020 eerste schooldag in de tijdelijke huisvesting Pieter de Hoochstraat 78-80
  • Mei 2021 Ingebruikname vernieuwde gebouw aan de Van de Veldestraat 3

Tijdspad Vernieuwbouw

  • apr 2019-dec 2019 Ontwerp
  • aug 2019-jan 2020 Aanbesteding bouwteam
  • dec 2019-feb 2020 Voorbereiding
  • mrt 2020-jul 2020 Sloop en funderingsherstel
  • aug 2020–apr 2021 Vernieuwbouw
  • mrt 2021–apr 2021 Inrichting schoolplein

Beeld: Een impressie van de gevel van het vernieuwde gebouw – Architect: HofmanDujardin

Beeld: Een binnenkijkje in het vernieuwde gebouw – Architect: HofmanDujardin