Leren met
hoofd, hart
en handen.

Op zoek naar een
nieuwe school voor
uw kind?

Let op: Vanwege de ingrijpende verbouwing van ons schoolgebouw aan de Van de Veldestraat, zijn wij vanaf 26 februari 2020 tot ca. mei 2021 gehuisvest aan de Pieter de Hoochstraat 78-80.

De Cornelis Vrijschool is een algemeen bijzondere buurtschool in Amsterdam Oud-Zuid met ongeveer 250 leerlingen. “Bijzonder” in de zin dat de school wordt bestuurd door ouders en “algemeen” in de zin dat de school niet confessioneel is maar neutraal: we gaan uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen.

Nieuws

Lesinstructies en ophaalschema 17 maart

Voor de kinderen in de groepen 3 t/m 8 kunnen alle materialen (boeken, schriften en chromebook, indien nodig) morgenochtend opgehaald worden. Kleuters ontvangen alles digitaal. Lees verder voor het OPHAALSCHEMA en LESINSTRUCTIES.

Schoolsluiting

Een bericht vanuit het bestuur met betrekking tot de sluiting van de school in verband met het Coronavirus.

Verhuizen en verbouwen

2020 staat voor een groot deel in het teken van verhuizen en verbouwen. Inmiddels hebben we onze draai gevonden in het tijdelijke gebouw aan de Pieter de Hoochstraat.

Kalender Juli

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
woensdag 15 juli 2020
woensdag 15 juli 2020
1
woensdag 01 juli 2020
2
donderdag 02 juli 2020
3
vrijdag 03 juli 2020
4
zaterdag 04 juli 2020
5
zondag 05 juli 2020
6
maandag 06 juli 2020
7
dinsdag 07 juli 2020
8
woensdag 08 juli 2020
9
donderdag 09 juli 2020
10
vrijdag 10 juli 2020
11
zaterdag 11 juli 2020
12
zondag 12 juli 2020
13
maandag 13 juli 2020
14
dinsdag 14 juli 2020
15
woensdag 15 juli 2020
16
donderdag 16 juli 2020
17
vrijdag 17 juli 2020
18
zaterdag 18 juli 2020
19
zondag 19 juli 2020
20
maandag 20 juli 2020
21
dinsdag 21 juli 2020
22
woensdag 22 juli 2020
23
donderdag 23 juli 2020
24
vrijdag 24 juli 2020
25
zaterdag 25 juli 2020
26
zondag 26 juli 2020
27
maandag 27 juli 2020
28
dinsdag 28 juli 2020
29
woensdag 29 juli 2020
30
donderdag 30 juli 2020
31
vrijdag 31 juli 2020
woensdag 15 juli 2020
woensdag 15 juli 2020

Door het accent te leggen op het leren als uitdaging, stimuleren we de nieuwsgierigheid en motivatie van de kinderen. Een goed uitgangspunt voor succes in het voortgezet onderwijs!

Pedagogische
uitgangspunten en doelen.

Een zo evenwichtig mogelijke begeleiding van de motorische, sociale, creatieve en emotionele ontwikkeling, vrijheid en verantwoordelijkheid voor de kinderen.

onze onderwijsvisie