Leren met
hoofd, hart
en handen.

Op zoek naar een
nieuwe school voor
uw kind?

De Cornelis Vrijschool is een algemeen bijzondere buurtschool in Amsterdam Oud-Zuid met ongeveer 250 leerlingen. “Bijzonder” in de zin dat de school wordt bestuurd door ouders en “algemeen” in de zin dat de school niet confessioneel is maar neutraal: we gaan uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen.

Nieuws

12 juli eerste vakantiedag!

Donderdag 11 juli is de laatste schooldag voor de vakantie, zoals aangegeven in de kalender, die aan het begin van het schooljaar op papier is uitgedeeld.

Vakantiedagen schooljaar 2019-2020

Het vakantierooster voor schooljaar 2019-2020 is bekend. Vanaf komend schooljaar zijn niet meer alle vrijdagen voor een vakantie vrij en enkele studiedagen zijn geplakt aan andere vrije dagen. Hou hier rekening mee in je vakantieplannen.

Kalender Augustus

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
zaterdag 24 augustus 2019
zaterdag 24 augustus 2019
zaterdag 24 augustus 2019
1
donderdag 01 augustus 2019
☀️Zomervakantie
2
vrijdag 02 augustus 2019
☀️Zomervakantie
3
zaterdag 03 augustus 2019
☀️Zomervakantie
4
zondag 04 augustus 2019
☀️Zomervakantie
5
maandag 05 augustus 2019
☀️Zomervakantie
6
dinsdag 06 augustus 2019
☀️Zomervakantie
7
woensdag 07 augustus 2019
☀️Zomervakantie
8
donderdag 08 augustus 2019
☀️Zomervakantie
9
vrijdag 09 augustus 2019
☀️Zomervakantie
10
zaterdag 10 augustus 2019
☀️Zomervakantie
11
zondag 11 augustus 2019
☀️Zomervakantie
12
maandag 12 augustus 2019
☀️Zomervakantie
13
dinsdag 13 augustus 2019
☀️Zomervakantie
14
woensdag 14 augustus 2019
☀️Zomervakantie
15
donderdag 15 augustus 2019
☀️Zomervakantie
16
vrijdag 16 augustus 2019
☀️Zomervakantie
17
zaterdag 17 augustus 2019
☀️Zomervakantie
18
zondag 18 augustus 2019
☀️Zomervakantie
19
maandag 19 augustus 2019
☀️Zomervakantie
20
dinsdag 20 augustus 2019
☀️Zomervakantie
21
woensdag 21 augustus 2019
☀️Zomervakantie
22
donderdag 22 augustus 2019
☀️Zomervakantie
23
vrijdag 23 augustus 2019
☀️Zomervakantie
24
zaterdag 24 augustus 2019
☀️Zomervakantie
25
zondag 25 augustus 2019
☀️Zomervakantie
26
maandag 26 augustus 2019
27
dinsdag 27 augustus 2019
28
woensdag 28 augustus 2019
29
donderdag 29 augustus 2019
30
vrijdag 30 augustus 2019
31
zaterdag 31 augustus 2019
zaterdag 24 augustus 2019

Door het accent te leggen op het leren als uitdaging, stimuleren we de nieuwsgierigheid en motivatie van de kinderen. Een goed uitgangspunt voor succes in het voortgezet onderwijs!

Pedagogische
uitgangspunten en doelen.

Een zo evenwichtig mogelijke begeleiding van de motorische, sociale, creatieve en emotionele ontwikkeling, vrijheid en verantwoordelijkheid voor de kinderen.

onze onderwijsvisie