Leren met
hoofd, hart
en handen.

Op zoek naar
de beste basisschool
voor uw kind?

Let op: Het afgelopen jaar is de school verbouwd. Met ingang van het nieuwe schooljaar 2021-2022 starten we in dit mooie, op ons onderwijs afgestemd gebouw. Tot de zomervakantie zijn we nog gehuisvest aan de Pieter de Hoochstraat 78-80.

De Cornelis Vrijschool is een kleine basisschool met ongeveer 250 leerlingen in Amsterdam Zuid. De school is in 1898 opgericht door de onderwijzer Cornelis Vrij. Hij wilde met een eigen particuliere basisschool zijn – voor die tijd moderne – ideeën over onderwijs vormgeven. Hij had de overtuiging dat kinderen liever handelend en ‘al doende’ leren. In elk geval waren ze dan beter gemotiveerd om naar school te gaan. Hij propageerde werken met hoofd, hart en handen. En nog steeds is deze overtuiging leidend.

De school is een algemeen bijzondere basisschool. “Bijzonder” in de zin dat de school wordt bestuurd door ouders en “Algemeen” in de zin dat de school niet confessioneel is, maar neutraal en dat we uit gaan van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen.

Nieuws

Draag bij aan de vernieuwde Cornelis Vrij!

Deze week is de campagne “Draag ook bij aan de vernieuwde Cornelis Vrij!” gestart. De verbouwing van ons schoolgebouw is gefinancierd door gemeente en overheid, maar voor de inrichting hebben we nog heel wat financiële

Vacature middenbouw

In verband met pensionering zijn wij op zoek naar een leerkracht voor de middenbouw die ons team wil komen versterken!

De verbouwing

Vanwege de ingrijpende verbouwing van ons schoolgebouw aan de Van de Veldestraat zijn wij tot ca. juni 2021 te vinden aan de Pieter de Hoochstraat 78-80. Volg hier het nieuws van de bouwplaats.

Door het accent te leggen op het leren als uitdaging, stimuleren we de nieuwsgierigheid en motivatie van de kinderen. Een goed uitgangspunt voor succes in het voortgezet onderwijs!

Pedagogische
uitgangspunten en doelen.

Een zo evenwichtig mogelijke begeleiding van de motorische, sociale, creatieve en emotionele ontwikkeling, vrijheid en verantwoordelijkheid voor de kinderen.

onze onderwijsvisie