Leren met
hoofd, hart
en handen.

Op zoek naar een
nieuwe school voor
uw kind?

De Cornelis Vrijschool is een algemeen bijzondere buurtschool in Amsterdam Oud-Zuid met ongeveer 250 leerlingen. “Bijzonder” in de zin dat de school wordt bestuurd door ouders en “algemeen” in de zin dat de school niet confessioneel is maar neutraal: we gaan uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen.

Nieuws

12 juli eerste vakantiedag!

Donderdag 11 juli is de laatste schooldag voor de vakantie, zoals aangegeven in de kalender, die aan het begin van het schooljaar op papier is uitgedeeld.

Vakantiedagen schooljaar 2019-2020

Het vakantierooster voor schooljaar 2019-2020 is bekend. Vanaf komend schooljaar zijn niet meer alle vrijdagen voor een vakantie vrij en enkele studiedagen zijn geplakt aan andere vrije dagen. Hou hier rekening mee in je vakantieplannen.

Kalender Juli

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
1
maandag 01 juli 2019
2
dinsdag 02 juli 2019
3
woensdag 03 juli 2019
4
donderdag 04 juli 2019
5
vrijdag 05 juli 2019
🎈VRIJMARKT
6
zaterdag 06 juli 2019
7
zondag 07 juli 2019
8
maandag 08 juli 2019
9
dinsdag 09 juli 2019
10
woensdag 10 juli 2019
11
donderdag 11 juli 2019
8:45-15:15 Laatste schooldag
12
vrijdag 12 juli 2019
☀️Zomervakantie
13
zaterdag 13 juli 2019
☀️Zomervakantie
14
zondag 14 juli 2019
☀️Zomervakantie
15
maandag 15 juli 2019
☀️Zomervakantie
16
dinsdag 16 juli 2019
☀️Zomervakantie
17
woensdag 17 juli 2019
☀️Zomervakantie
18
donderdag 18 juli 2019
☀️Zomervakantie
19
vrijdag 19 juli 2019
☀️Zomervakantie
20
zaterdag 20 juli 2019
☀️Zomervakantie
21
zondag 21 juli 2019
☀️Zomervakantie
22
maandag 22 juli 2019
☀️Zomervakantie
23
dinsdag 23 juli 2019
☀️Zomervakantie
24
woensdag 24 juli 2019
☀️Zomervakantie
25
donderdag 25 juli 2019
☀️Zomervakantie
26
vrijdag 26 juli 2019
☀️Zomervakantie
27
zaterdag 27 juli 2019
☀️Zomervakantie
28
zondag 28 juli 2019
☀️Zomervakantie
29
maandag 29 juli 2019
☀️Zomervakantie
30
dinsdag 30 juli 2019
☀️Zomervakantie
31
woensdag 31 juli 2019
☀️Zomervakantie
woensdag 17 juli 2019
woensdag 17 juli 2019
woensdag 17 juli 2019
woensdag 17 juli 2019

Door het accent te leggen op het leren als uitdaging, stimuleren we de nieuwsgierigheid en motivatie van de kinderen. Een goed uitgangspunt voor succes in het voortgezet onderwijs!

Pedagogische
uitgangspunten en doelen.

Een zo evenwichtig mogelijke begeleiding van de motorische, sociale, creatieve en emotionele ontwikkeling, vrijheid en verantwoordelijkheid voor de kinderen.

onze onderwijsvisie