Aanmelden

Inschrijven op onze school

Uw kind aanmelden op de Cornelis Vrijschool

Een basisschool kiezen doet u niet zomaar. Tenslotte wilt u zeker weten dat uw kind de komende acht jaar in goede handen is. Het is belangrijk dat een school zowel voor u als voor uw kind een plek is waar u zich thuis voelt. Als u belangstelling hebt voor de Cornelis Vrijschool bent u van harte welkom op een van onze informatieochtenden. U kunt dan de sfeer proeven en met eigen ogen zien hoe alles werkt. Zo weet u zeker dat u een goede keuze maakt voor uw kind én voor de toekomst.
U bent op onderstaande informatieochtenden om 09.00 uur van harte welkom in de personeelskamer op de tweede etage. U wordt ontvangen door de directeur en hoort meer over onze onderwijsvisie, de school en de dagelijkse gang van zaken.  Daarna geven leerlingen van groep 8 u nog een rondleiding door de school.
Buiten deze informatieochtenden is er helaas geen mogelijkheid voor persoonlijke intakegesprekken en individuele rondleidingen.

Informatieochtenden 

De volgende inloopmomenten zijn gepland in het schooljaar 2018/2019:

 • Maandag 10 september 2018 (Engelstalig)
 • Donderdag 20 september 2018
 • Maandag 5 november 2018 (Engelstalig)
 • Donderdag 15 november 2018
 • Maandag 11 februari 2019 (Engelstalig)
 • Donderdag 28 februari 2019
 • Maandag 15 april 2019 (Engelstalig)
 • Donderdag 16 mei 2019

Aanmelden

Er geldt een algemeen stedelijk toelatingsbeleid voor vrijwel alle Amsterdamse basisscholen. Ons toelatingsbeleid is echter niet gelijk aan het stedelijke toelatingsbeleid en vereist een apart inschrijfformulier.

<< Download hier het inschrijfformulier >> 

De aanmeldingsprocedure
Voor het schooljaar 2018-2019 hebben wij door verhuizing van een aantal leerlingen nog een klein aantal plaatsen voor nieuwe leerlingen in diverse groepen in de school. Als u interesse heeft kunt u contact opnemen met Riet Langeweg, administratie, via riet@cornelisvrij.nl. Daarnaast geldt: aanmelding voor het schooljaar 2019-2020 is alleen mogelijk voor kinderen die geboren zijn tussen 1 juni 2015 en 31 mei 2016. Op dit moment zijn voor schooljaar 2019-2020 alle plekken in groep 1 gevuld. U kunt uw kind alleen nog op een wachtlijst laten plaatsen. Jongere kinderen kunt u in een volgend schooljaar inschrijven.

 • Druk het aanmeldformulier af, vul het in en voorzie het van een datum en handtekening.
 • U kunt het formulier (a) per mail opsturen naar info@cornelisvrij.nl of op (b) een maandag of donderdag persoonlijk langsbrengen bij de Cornelis Vrijschool (niet tijdens vakanties). Op welke dag u langskomt heeft geen invloed op de toelatingskans van uw kind.
 • Let op: burgerservicenummer (BSN), geboortedatum en exact woonadres van uw kind zijn essentieel voor een correcte verwerking van uw aanmelding. Zorg dat deze gegevens kloppen.

Ons toelatingsbeleid past de volgende voorrangscriteria toe:
1) Een kind met een oudere broer/zus op de Cornelis Vrijschool op het moment van aanmelding krijgt een plaatsgarantie;
2) Overige beschikbare plaatsen worden vergeven op volgorde van kortste rechtstreekse afstand tussen het woonadres van het kind en de Cornelis Vrijschool.

Waar vind ik het burgerservicenummer (BSN) van mijn kind?

 • Op het eigen paspoort of eigen identiteitskaart van uw kind;
 • Op de brief van de gemeente die u ontving bij de geboorteaangifte;
 • Op een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA);
 • Op uw zorgpas.

Kinderen geboren tussen welke datums worden in de eerstvolgende toelatingsperiode behandeld?

 • Kinderen geboren tussen 1 juni 2015 en 31 mei 2016.

Hoe wordt de afstand tot school berekend?

 • Voor zowel adresgegevens als afstandsberekeningen maken wij gebruik van de loopafstand op google maps.

Wat zijn de regels rondom een oudere broer/zus op de Cornelis Vrijschool?

 • Ook halfbroers en halfzussen vallen onder de definitie van broer/zus;
 • De oudere broer/zus moet op de Cornelis Vrijschool zitten op het moment dat uw kind aangemeld wordt.

Waarom moet ik mij bereid verklaren tot betaling van de vrijwillige ouderbijdrage?
De financiering die wij van de Rijksoverheid en de lokale overheid krijgen is niet voldoende om de doelstellingen van de Cornelis Vrijschool te kunnen realiseren. Daarom vragen wij een ouderbijdrage. De bijdrage wordt in het bijzonder besteed aan de inzet van extra leerkrachten en vakleerkrachten voor de creatieve vakken en het bewegingsonderwijs. Dit alles kunnen wij alleen financieren met de ouderbijdrage.

De ouderbijdrage bedraagt momenteel € 635 per jaar voor het eerste en het tweede kind, en € 600 per jaar vanaf het derde kind. Indien een kind na 1 februari instroomt, is de bijdrage de helft. Het wel of niet bereid zijn om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen heeft geen invloed op de toelatingskans van uw kind, maar het blijft van groot belang voor de school dat alle ouders of verzorgers die financieel in staat zijn om de ouderbijdrage te betalen dit ook daadwerkelijk doen, vandaar dat wij het bestaan van deze bijdrage zo snel en transparant mogelijk onder uw aandacht willen brengen.

Ik heb per ongeluk verkeerde gegevens ingediend bij onze aanmelding, of er is intussen iets veranderd in onze gegevens. Hoe kan ik dat corrigeren?

 • Dien het formulier a.u.b. nog een keer in. Mits op tijd ingediend, zullen wij de laatste aanmelding van uw kind als officieel beschouwen.

Hoe wijkt het toelatingsbeleid van de Cornelis Vrijschool af van het stedelijke toelatingsbeleid?

Ons toelatingsbeleid vereist het indienen van een apart aanmeldingsformulier en past de volgende voorrangscriteria toe:

 1. Een kind met een oudere broer/zus op de Cornelis Vrijschool op het moment van aanmelding krijgt een plaatsgarantie;
 2. Een evenwichtige verdeling jongens / meisjes in de groep;
 3. Overige beschikbare plaatsen worden vergeven op volgorde van kortste rechtstreekse afstand tussen het woonadres van het kind en de Cornelis Vrijschool.

Voor uitleg van de voorrangscriteria van het stedelijke toelatingsbeleid, zie a.u.b. hier.