Ouderbijdrage

De Cornelis Vrijschool kan een belangrijk deel van haar visie vooral verwezenlijken dankzij de vrijwillige bijdrage van alle ouders.

Ouderbijdrage

Vrijwillige Ouderbijdrage en overblijfkosten

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage van ouders aan de bijzondere doelstellingen en werkwijze van de Cornelis Vrijschool.

Om de bijzondere doelstellingen van de Cornelis Vrijschool te kunnen verwezenlijken is, naast de financiering die de overheid verstrekt voor personeels- en exploitatiekosten, een extra bijdrage nodig. Deze bijdrage wordt besteed aan zowel algemene als specifieke activiteiten:

 1. Algemene aanvulling van de onderwijsmogelijkheden:
 • De inzet van extra leerkrachten en vakleerkrachten voor de creatieve vakken en het bewegingsonderwijs;
 • De Plato groep
 1. Specifieke extra voorzieningen:
 • Culturele vorming buiten het reguliere onderwijs zoals museumbezoek;
 • Schoolreizen;
 • De viering van de naamdag;
 • Incidenteel bezoek aan Artis;
 • Sint- en Kerstviering;
 • De Vrijmarkt;
 • De Opa- en Omadag in groep 3

Bij de inschrijving van uw kind ontvangt u het reglement Ouderbijdrage. Hierin zijn de details ten aanzien van de vrijwillige ouderbijdrage opgenomen. Tevens ontvangt u de overeenkomst ouderbijdragen.

Voor het schooljaar 2018-2019 bedraagt de gevraagde vrijwillige ouderbijdrage per kind: € 635,-. Kinderen die instromen na 1 februari 2019 betalen de helft.

De overblijfkosten bedragen € 220,- per kind per schooljaar, tenzij de leerling uiterlijk 18 september 2018 voor het overblijven is afgemeld bij de directeur van de school.

Het administratiekantoor van de school verstuurt de facturen rond september. Zij werken daarbij met automatische incasso’s, dan wel op afspraak op halfjaarlijkse of maandelijkse basis. Bij betaling op basis van een automatische incasso geldt een betalingskorting per kind.

Sociaal fonds: Stichting vrienden van de Cornelis Vrijschool

Ouders die – door bijzondere omstandigheden – niet in staat zijn de ouderbijdrage te voldoen, kunnen zich richten tot de Stichting Vrienden van de Cornelis Vrijschool.

Zij kunnen een schriftelijk verzoek indienen om in aanmerking te komen voor een betalingsregeling, dan wel beroep op de Stichting.