Het team

Op de Cornelis Vrijschool werkt een enthousiast schoolteam

Het team bestaat uit leerkrachten en vakdocenten, en daarnaast een conciërge, administratief medewerker, intern begeleider en directie. Er zijn ongeveer twintig leerkrachten, inclusief de vakleerkrachten voor muziek, beeldende vorming en gymnastiek. Regelmatig volgt het team bijscholingscursussen. Taken die niet direct te maken hebben met het onderwijs, zoals het onderhoud van het gebouw, zijn in handen van werkgroepen (met ouders of teamleden) of commissies (met ouders en eventueel teamleden).

De leerkrachten vergaderen volgens een vaste kalender, plenair of in bouwbijeenkomsten: kleuterbouw, onderbouw groep 1 t/m 4, bovenbouw groep 5 t/m 8.

Directie en team zijn in dienst van de Stichting Nieuwe Schoolvereniging Vrijschool. Het bestuur van deze stichting vormt het bevoegd gezag.

Het team voor 2018-2019 is als volgt ingedeeld:

Groep 1/2 A
 • Vitalie Goubitz (gehele week)
Groep 1/2 B
 • Maandag en woensdag: Lot Schneider
 • Dinsdag, donderdag en vrijdag: Gijsje Duijvelshoff
Groep 1/2 C
 • Maandag t/m donderdag: Emmie Kaas
 • Vrijdag: Kim Drenthen
Groep 3
 • Maandag t/m vrijdag: Willeke Roseboom
 • Co-teacher: Lot Schneider (dinsdag)
Groep 4
 • Maandag t/m donderdag: Mats Roebbers
 • Vrijdag: Isabel Dröge
 • Co-teacher: Isabel Dröge (maandag)
Groep 5
 • Maandag, donderdag ochtend: Daniëlle Trippelvitz
 • Dinsdagochtend, woensdag en vrijdag: Miriam Fris
 • Dinsdagmiddag, donderdagmiddag en één woensdag per maand: Daniëlle en Miriam gezamenlijk.
Groep 6
 • Maandag t/m vrijdag: Annemiek van Hardeveld
 • Co-teacher: Isabel Dröge (donderdag)
Groep 7
 • Maandag, dinsdagochtend, donderdag en vrijdag: Frank Timmers
 • Dinsdagmiddag en woensdag: Isabel Dröge
 • Co-teacher: Isabel Dröge (dinsdagochtend, vrijdagmiddag)
Groep 8
 • Maandag t/m vrijdagochtend: Leslie van Luijk
 • Vrijdagmiddag: Nynke van Halsema
 • Co-teacher: Nynke van Halsema
Administratie
Maandag en donderdag: Riet Langeweg
Conciërge
Maandag t/m vrijdag: Iftegaar Arjun
Directie: 
Maandag t/m vrijdag: Emmy Lugthart
Interne Begeleiding
Maandag, woensdag, donderdag: Kim Drenthen
Muziek
Woensdag (11.45 – 12.30 uur) en donderdag: Jette Steenis
BeVo
Maandag t/m woensdag: Eline Bos
Woensdag t/m vrijdag: Elizabeth van Helm
Gymnastiek
Groep 1/2: Max Kusters (dinsdag- en donderdagmiddag)
Groep 3 t/m 8: Saskia Gal (maandag, dinsdagochtend, woensdag, donderdagochtend, vrijdag)
Plato
Groep 1/2 en 3: Gijsje Duijvelshoff (woensdag)
Groep 4 en 5: Daniëlle Trippelvitz (dinsdagochtend)
Groep 6: Daniëlle Trippelvitz (dinsdagmiddag)
Groep 7 en 8: Miriam Fris (donderdagochtend)