Het team

Maak kennis met ons team

Het team bestaat uit leerkrachten en vakdocenten, en daarnaast een conciërge, administratief medewerker, intern begeleider en directie. Er zijn ongeveer twintig leerkrachten, inclusief de vakleerkrachten voor muziek, beeldende vorming en gymnastiek.

Regelmatig volgt het team bijscholingscursussen. Taken die niet direct te maken hebben met het onderwijs, zoals het onderhoud van het gebouw, zijn in handen van werkgroepen (met ouders of teamleden) of commissies (met ouders en eventueel teamleden).

De leerkrachten vergaderen volgens een vaste kalender, plenair of in bouwbijeenkomsten: kleuterbouw, onderbouw groep 1 t/m 4, bovenbouw groep 5 t/m 8.

Directie en team zijn in dienst van de Stichting Nieuwe Schoolvereniging. Het bestuur van deze stichting vormt het bevoegd gezag.

Het team voor 2022-2023 is als volgt ingedeeld:

Groep 1/2 A
 • Maandag t/m woensdag: Vitalie Goubitz
 • Donderdag en vrijdag: Christine van Rooijen
Groep 1/2 B
 • Dinsdag om de week, woensdag, donderdag en vrijdag: Fleur Smit
 • Maandag en om de week dinsdag: Eva Anbeek
Groep 1/2 C
 • Maandag t/m donderdag: Emmie Kaas
 • Vrijdag: Mats Roebbers
Groep 3
 • Maandag en dinsdag: Esther Haak
 • Woensdag t/m vrijdag: Annemiek van Hardeveld
 • Onderwijsassistent: Liza Franken
Groep 4
 • Maandag, woensdag en vrijdag: Leen Jonker
 • Dinsdag en donderdag: Joel Rijneveld (zijinstroomleerkracht)
 • Co-teacher: Leen Jonker
Groep 5
 • Maandag t/m vrijdag: Willeke Roseboom
 • Co-teacher: Joel Rijneveld
Groep 6
 • Maandag t/m donderdag: Ranhgyll Barnaart
 • Donderdag en vrijdag: Françoise Hagen
 • Co-teacher: Françoise Hagen
Groep 7
 • Maandag t/m vrijdag: Isabel Dröge
 • Co-teacher: Daniëlle Nieuwenhuijs
Groep 8
 • Maandag t/m donderdag: Miriam Fris
 • Woensdag t/m donderdag: Nynke van Halsema
 • Co-teacher: Miriam Fris / Nynke van Halsema
Administratie
Maandag en woensdag: Marjolein Moerman
Conciërge
Maandag t/m vrijdag: Iftegaar Arjun
Directie: 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: Maud Nelissen
Interne Begeleiding
Maandag t/m donderdag: Eric Lieverst
Muziek
Groep 1 t/m 8: Saskia Gal
BeVo
Eline Bos (maandag, dinsdag)
Anna Zwartjes (woensdag t/m vrijdag)
Gymnastiek
Mario Blom (maandag, woensdag, donderdag)
Saskia Gal (dinsdag)
Tim Koning (vrijdag)
Begaafdenspecialisten
Groep 2,3: Daniëlle Nieuwenhuijs
Groep 3,4: Willeke Roseboom
Groep 5,6: Daniëlle Nieuwenhuijs

Groep 7,8: Miriam Fris