Het team

Op de Cornelis Vrijschool werkt een enthousiast schoolteam

Het team bestaat uit leerkrachten en vakdocenten, en daarnaast een conciërge, administratief medewerker, intern begeleider en directie. Er zijn ongeveer twintig leerkrachten, inclusief de vakleerkrachten voor muziek, beeldende vorming en gymnastiek. Regelmatig volgt het team bijscholingscursussen. Taken die niet direct te maken hebben met het onderwijs, zoals het onderhoud van het gebouw, zijn in handen van werkgroepen (met ouders of teamleden) of commissies (met ouders en eventueel teamleden).

De leerkrachten vergaderen volgens een vaste kalender, plenair of in bouwbijeenkomsten: kleuterbouw, onderbouw groep 1 t/m 4, bovenbouw groep 5 t/m 8.

Directie en team zijn in dienst van de Stichting Nieuwe Schoolvereniging Vrijschool. Het bestuur van deze stichting vormt het bevoegd gezag.

Het team voor 2020-2021 is als volgt ingedeeld:

Groep 1/2 A
 • Maandag t/m donderdag: Vitalie Goubitz
 • Vrijdag: Eva Anbeek
Groep 1/2 B
 • Dinsdag, donderdag en vrijdag: Gijsje Duijvelshoff
 • Maandag en woensdag: Leen Jonker
Groep 1/2 C
 • Maandag t/m donderdag: Emmie Kaas
 • Vrijdag: Nynke van Halsema
Groep 3
 • Maandag t/m vrijdag: Willeke Roseboom
 • Co-teacher: Daniëlle Trippelvitz  (maandag- en dinsdagochtend)
Groep 4
 • Maandag t/m woensdag: Mats Roebbers
 • Donderdag en vrijdag: Leen Jonker
 • Co-teacher: Mats Roebbers (donderdag)
Groep 5
 • Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: Annemiek Hardeveld
 • Donderdag: Esther Haak
 • Co-teacher: Esther Haak (vrijdag)
Groep 6
 • Maandag t/m vrijdag: Isabel Dröge
 • Co-teacher: Daniëlle Trippelvitz (donderdag)
Groep 7
 • Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: Frank Timmers
 • Woensdag: Miriam Fris
 • Co-teacher: Miriam Fris (dinsdag)
Groep 8
 • Maandag t/m vrijdagochtend: Leslie van Luijk
 • Vrijdagmiddag: Nynke van Halsema
 • Co-teacher: Nynke van Halsema (donderdag)
Administratie
Maandag en donderdag: Yvonne Schellekens
Conciërge
Maandag t/m vrijdag: Iftegaar Arjun
Directie: 
Maandag t/m donderdag: Emmy Lugthart
Adjunct-directeur:
Vrijdag: Kim Drenthen
Interne Begeleiding
Maandag t/m woensdag (onder- en middenbouw): Kim Drenthen
Vrijdag (bovenbouw): Miriam Fris
Muziek
Groep 1 t/m 5: donderdag: Jette van Steenis
Groep 6 t/m 8: Saskia (dagen nog te bepalen)
BeVo
Eline Bos (dagen nog te bepalen)
Gymnastiek
Groep 1 t/m 5 Mario Blom (maandag, woensdag)
Groep 6 t/m 8: Saskia Gal ( woensdag en nog nader te bepalen dag)
Plato
Groep 1/2 en 3: Gijsje Duijvelshoff (woensdag)
Groep 4 t/m 6: Daniëlle Trippelvitz (maandag- en dinsdagmiddag)
Groep 7 en 8: Miriam Fris (donderdag)