Een bijzondere buurtschool in het hart van Oud-Zuid.

De Cornelis Vrijschool is te vinden in de Van de Veldestraat, tussen de P.C. Hooftstraat en de Jan Luijkenstraat. Een karakteristiek gebouw uit 1910 met een levendig speelplein en een eigen speelplaats met zandbak, klimhuis en voetbalhoek.

Op onze school is plek voor 255 leerlingen. Er zijn drie kleutergroepen 1/2 en vanaf groep 3 is er één groep per niveau. De drie kleutergroepen groeien in de loop van het jaar (als de vierjarigen instromen) tot ongeveer 25 leerlingen. Vanaf groep 3 zitten er ongeveer 33 leerlingen in elke klas. De klassen worden op diverse momenten in de week gesplitst zodat in kleinere groepen van 15 leerlingen lesgegeven kan worden. In april 2018 vierde de school haar 120-jarige bestaan.

De Cornelis Vrijschool is een algemeen bijzondere buurtschool in Amsterdam Oud-Zuid. ‘Bijzonder’ in de zin dat de school wordt bestuurd door ouders en ‘algemeen’ in de zin dat de school niet confessioneel is, maar neutraal en dat we uit gaan van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen.

De school beschikt over een goed uitgeruste gymzaal, een ICT-lokaal, een speellokaal, een lokaal voor handvaardigheid en tekenen, een bibliotheek en een extra lokaal voor lessen in kleine groepen en een ruimte voor remedial teaching en interne begeleiding.

De Cornelis Vrijschool biedt kinderen:

  • gedegen klassikaal onderwijs. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden, creativiteit en zelfstandigheid;
  • adaptief onderwijs met speciale aandacht voor leerlingen die boven of onder het schoolgemiddelde presteren. Bij adaptief onderwijs spelen kenmerken van kinderen zoals competentie, onafhankelijkheid en relatie, maar ook instructie, klassenmanagement en interactie tussen leerkracht en kind een rol. Met deze aanpak wil de school individuele talenten en capaciteiten zo goed mogelijk tot hun recht laten komen.

De Cornelis Vrijschool biedt ouders:

  • actieve participatie in vele activiteiten. De Cornelis Vrijschool staat open voor initiatieven van zowel de ouders als hun kinderen. De ervaring leert dat de school veel baat heeft bij de deskundigheid die de ouders op vele terreinen te bieden hebben;
  • een omgeving waarin leerkrachten en ouders in een open sfeer met elkaar omgaan en gezamenlijk zoeken naar oplossingen voor (opvoed)problemen. Een van de prioriteiten van de school is het bevorderen van goede contacten tussen het team en de ouders en tussen ouders onderling, zowel formeel als informeel.
  • open communicatie en een goede voorlichting.

Pedagogische uitgangspunten en doelen van de Cornelis Vrijschool.

  • Wij streven ernaar de kinderen in vrijheid op te voeden. Die vrijheid leidt tot een grotere zelfstandigheid en is gekoppeld aan medeverantwoordelijkheid;
  • Wij steven naar betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs. Deze betrokkenheid krijgt vorm in veel activiteiten, via een actief communicatiebeleid en via de inzet van de ouders in MR, OR en Bestuur;
  • wij werken aan bevordering van respect voor elkaar en voor de omgeving.
  • Wij streven ernaar binnen het onderwijs aandacht te besteden aan een zo evenwichtig mogelijke begeleiding van de motorische, sociale, creatieve en emotionele ontwikkeling (“hoofd, hart & handen”);
  • Wij willen een school zijn waar kinderen, leerkrachten en ouders gezamenlijk zoeken naar oplossingen voor problemen. Er is een code goed gedrag, waar elke jaargroep aandacht aan schenkt.